תוכים, צבעוניים, בעלי חיים וציפור רקעים באיכות גבוהה