צוללת, תקציר, סירה, תרשים, סירות רקעים באיכות גבוהה