סופר, חיל ים, רוטן, מטוסי מטוסים רקעים באיכות גבוהה