סוסים, מתוק, Arabain, יופי, בעלי חיים רקעים באיכות גבוהה