כפות ידיים, מקום, יפה, כחול, טבע ונופים רקעים באיכות גבוהה