זכר, Final Fantasy Dissidia, Dissidia, ענן סכסוכים רקעים באיכות גבוהה