ורדים, ורד פרחים, יפה, ריח, 3D & תקציר רקעים באיכות גבוהה