דגל, ספרד, הקנריים, האיים, 3D & תקציר רקעים באיכות גבוהה