ברית המועצות, CCCP, סובייטי, 3D & תקציר רקעים באיכות גבוהה