אירופה, לונדון, אפל, 3D & תקציר רקעים באיכות גבוהה