אוקיינוס, כחול, עננים, 3D & תקציר רקעים באיכות גבוהה